Hvad er en kunstlegeplads?

En kunstlegeplads er en legeplads formgivet af kunstnere eller designere. På kunstlegepladsen møder børnene kunsten på nært hold – for på kunstlegepladserne skal kunsten bruges i modsætning til kunsten på museerne. På kunstlegepladserne er der ingen løftede pegefingre fra kustoder – de fungerer under devisen "nok se, gerne røre", for her må der hoppes, klatres og rutsjes på kunsten.

Kunstlegepladsen er et unikaproduceret byrum med en æstetisk værdi og en utraditionel formgivning. Kunstlegepladsen er et inspirerende og overraskende opholdssted for både børn, forældre og tilfældigt forbipasserende.

Københavns Kommunes fem kunstlegepladser, som Another Playground står bag, er formgivet af danske samtidskunstnere. De har haft den samme budgetramme som en traditionel legeplads. Kunstlegepladsen adskiller sig ved at være et unikt byrum, der giver byen identitet, det er legeplads er tilpasset stedet, æstetiske byrum som overrasker og fryder det legende barn, den ventende voksne og den tilfældigt forbipasserende. 

Skitseforslagene til kunstlegepladserne blev udstillet på Gallery Factory i Seoul og på KØS - Danmarks museum for kunst i det offentlige rum i 2012. I 2011 fik kunstlegepladserne en borgerpris - den såkaldte AOK-pris - som den bedste børneoplevelse i København i 2011.

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk